Oikeustradenomitutkinnon opinnäytetyö

Oikeustradenomiopintoihin liittyvä opinnäytetyö liittyy opiskelijan ammattiopintoihin ja sen tavoitteena on kehittää opiskelijan ammatillista asiantuntijuutta. Opinnäytetöiden aiheet ovat työelämälähtöisiä ja niillä on tavallisesti toimeksiantaja. Esimerkkinä oikeustradenomitutkintoon tehdyistä opinnäytetöistä on Kuninkaisten kampukselta valmistuneen Leena Koskisen opinnäytetyö, joka käsittelee edunvalvontavaltuutusta. Opinnäytetyö on tehty Nordea Pankille.

Opinnaytetyo_LeenaKoskinenLaki edunvalvontavaltuutuksesta tuli voimaan 1.11.2007. Edunvalvontavaltuutus on lainsäädännössämme uusi oikeudellinen instituutti, joka sisältää piirteitä sekä oikeustoimilain mukaisesta valtuutuksesta, perintökaaren testamenttia koskevista säännöksistä että holhoustoimesta annetusta laista. Laki on ollut voimassa viisi vuotta, mutta edunvalvontavaltakirjojen yleisyydestä ja niiden käytännön toimivuudesta on ollut saatavissa varsin vähän tietoa.

Leena Koskinen selvittääkin opinnäytetyössään muun muassa edunvalvontavaltuutuksen suosiota ja valtakirjan laatimisen tyypillisempiä ongelmia ja virheitä. Työn empiriaosa käsittää haastattelujen lisäksi kaikille Suomen maistraateille lähetetyn kyselyn. Työn tuloksena saatiin aikaisemmin selvittämätöntä, hyödyllistä tietoa edunvalvontavaltakirjan laadinnan tueksi. Opinnäytetyö on luovutettu toimeksiantajan lisäksi maistraattien käytettäväksi. Se palvelee myös aiheesta tehtävää jatkotutkimusta. Opinnäytetyöstä on laadittu oheinen posteri ja kokonaisuudessaan siihen voi tutustua Theseus-verkkokirjastossa.

Satakunnan ammattikorkeakoulussa voi suorittaa tradenomitutkinnon myös aikuiskoulutuksena työn yhteydessä. Opinnoissa voi erikoistua yritysjuridiikkaan (oikeustradenomi), rahoitukseen tai julkishallintoon. Haku käynnissä 3.4.2013 asti. Lisätietoja www.samk.fi/liiketalous_aikuiset

Seppo Anttila
yritysjuridiikan lehtori, OTL

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *