Opinnäytetyö yhdistää teorian käytäntöön

Tradenomiopiskelijan suurin yksittäinen ponnistus opinnoissa lienee opinnäytetyö. Opinnäytetyön yhtenä arviointikriteerinä on sen työelämälähtöisyys ja siksi onkin suositeltavaa, että opiskelijalla olisi työlleen toimeksiantaja. Suurimmalla osalla aikuisopiskelijoista toimeksiantajana on oma työnantaja. Kaikilla ei kuitenkaan ole työnantajaa tai opiskelija haluaa tehdä opinnäytetyön sellaisesta aiheesta, ettei se oman työn puitteissa ole mahdollista. Ulkopuolisetkin toimeksiannot ovat siis tervetulleita.


Minna Kuohukoskelle (vas.) on tuttua opiskelijoiden ohjaus
verkossa. Minnan seurana opettaja Hanna Moisio.

Opinnäytetöiden aiheet esitellään aloitusseminaarissa, työn teoriaosuus väliseminaarissa ja valmis työ loppuseminaarissa. Liiketoiminta Huittisten toimipisteessä kaikki seminaarit pidetään verkossa, joten opiskelija ja ohjaajana toimiva opettaja eivät välttämättä tapaa lainkaan fyysisesti. Siitä huolimatta vuorovaikutus ohjaajan ja opiskelijan välillä voi olla hyvinkin tiivistä, seminaarien välilläkin sähköpostit kulkevat tiuhaan.

Aikuisopiskelijat panostavat yleensä opinnäytetyöhön(kin) paljon, eivätkä säästele itseään pyrkiessään kehittämään toimeksiantajansa toimintaa ja tietysti tavoitellessaan myös hyvää arvosanaa siinä samalla. Opinnäytetyöt ansaitsisivatkin enemmän huomiota jotta työnantajat ymmärtäisivät, millainen mahdollisuus heillä on teettää erilaisia kehittämishankkeita opinnäytetyön muodossa.

Kerron tässä esimerkkinä tänä keväänä valmistuneista töistä erityisesti sellaisia, jotka koskettavat tavalla tai toisella julkista hallintoa. Tanja Kuntonen ja Terhi Hirvikorpi tutkivat työssään nuoren rikoksesta epäillyn tilannetta selvittävää lakia ja sen tähänastista vaikutusta Rikosseuraamuslaitoksen eri rikosseuraamusalueiden toimintaan.
Minna Wester
taas tutki miten hyvin subjektiiviset oikeudet toteutuvat raumalaisilla kehitysvammaisilla selvittäen mm. millaisia kehittämistarpeita palveluista tiedottamisessa olisi.

Tanja Virvilä tutki työssään mahdollisia kehittämistä vaativia seikkoja Satakunnan poliisilaitoksen johtamisessa, vuorovaikutussuhteen toimivuudessa ja hyvän työilmapiirin ylläpitämisessä sekä poliisiorganisaatiolle laadittujen arvojen toteutumisessa. Kirsi Sinisalo puolestaan selvitti kuinka rekrytointiprosessia Tampereen ammattikorkeakoulussa voitaisiin kehittää ja Tuija Vehmas-Bäck selvitti oliko Työpaja OT´SOssa havaittu työpaikkakiusaamista ja miten työnantajan kannattaisi siihen jatkossa varautua.

On ollut ilo nähdä kuinka innokkaasti ja itseään säästämättä opiskelijat ovat töihinsä panostaneet. Töiden valmistuttua olen ottanut yhteyttä myös toimeksiantajiin ja he ovat poikkeuksetta kehuneet opiskelijoiden panosta työn tai työyhteisön kehittämisessä.

Nyt on edellä mainituilla ja monella muulla tradenomilla valmistujaisjuhlien aika.
Lämpimät onnittelut!

Minna Kuohukoski
lehtori, julkishallinnon erikoistumisvaihtoehdon tuotevastaava

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *