Etusivu

Valintakoe lähestyy

8.5.2012

Huhtikuun alussa päättynyt aikuisten yhteishaku oli jälleen menestys! Joustava ajasta ja paikasta riippumaton toteutuksemme on näköjään saavuttanut  hakijoiden tietoisuuden. Odotamme, että näemme kaikki  ensisijaiset 183 hakijaa valintakokeessa 23.5.

Valintakoemateriaalia
Valintakoemateriaali löytyy SAMKin kotisivuilta.

Valtakunnallisen valintakokeen materiaali käsittelee tänä vuonna yrittäjyyttä. Kyseessä on Opas Yrittäjäksi Suomeen. Opas on tarkoitettu erityisesti maahanmuuttajille, mutta sisältää kansantajuisesti kirjoitettuna perusasioita kaikille, jotka suunnittelevat yrittäjäksi ryhtymistä tai ovat ylipäätään kiinnostuneita yrittäjyydestä. Oppaassa tulee esiin erilaisia yrittämisen muotoja kuten osakkuus, tiimiyrittäjyys, franchising, sosiaalinen yrittäjyys jne. Myös liiketoimintasuunnitelman merkitys ja sisältö tulee havainnollisesti esiin. Materiaalia on mielestäni paljon mukavampi lukea kuin edellisinä vuosina, jolloin on pitänyt tutustua yritysten vuosikertomuksiin. Kenelläkään ei pitäisi ainakaan tämän vuoksi olla kynnystä osallistua valintakokeeseen.

Englanninkielisenä materiaalina on Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK) tehty opinnäytetyö sosiaalisin perustein johdetusta yritystoiminnasta  (Socially Driven Business). Työ pohjautuu TAMKin ja Namibian ammattikorkeakoulun yhteiseen projektiin. Sosiaalisen yrityksen konseptin uranuurtaja on Muhammed Yunus, joka perusti Bangladeshiin 70-luvulla pieniä lainoja myöntävän pankin (Bank for the Poor). Yunuksen mukaan sosiaalisella yrityksellä on mm. seuraavia periaatteita: liiketoiminnan tarkoitus on ratkaista ihmisiä tai yhteisöä koskettavia ongelmia kuten köyhyys (ei siis voiton maksimointi), pyrkimys taloudelliseen vakauteen; sijoittajat saavat takaisin vain sijoittamansa määrän ja voitto käytetään liiketoiminnan laajentamiseen tai parantamiseen sekä ympäristötietoisuus. Suomessa sosiaalista yritystoimintaa edustaa esimerkiksi SavetheC Oy, joka tekee käytöstä poistetuista purjeista erilaisia tuotteita kuten laukkuja. Osa yrityksen tuotosta menee Itämeren suojeluun. Tänä vuonna kohteena on Pidä saaristo siistinä ry.

Haluamme rohkaista hakijoita osallistumaan kokeeseen, vaikka tuntuisi, ettei ole ehtinyt perusteellisesti tutustua valintakoemateriaaliin. Materiaaliin perustuva monivalintakoe on vain yksi osa valintaa. Siitä voi enimmillään saada 20 pistettä. Tämän lisäksi on matemaattista ja loogista päättelykykyä mittaava koe, josta voi saada 20 pistettä. Siihen ei voi etukäteen valmistautua. Kyseessä on myös monivalintakoe eli  vastausvaihtoehdoista valitaan oikea. Kolmas valintakokeen osio on Huittisissa esseen kirjoittamisen sijaan henkilökohtainen haastattelu, jonka painoarvo on 30 pistettä. Haastattelussa pyrimme varmistumaan, että opiskelija tietää, mitä opiskelu sisältää ja vaatii sekä että hän on motivoitunut alasta. Valintakokeen lisäksi myös alan työkokemus kartuttaa pisteitä. Valintakokeeseen kannattaa siis osallistua. Haastatteluaika kannattaa varata heti, kun kutsu kokeeseen tulee. Näin varmistaa sen, ettei tule pitkää odotusaikaa valtakunnallisen kokeen ja haastattelun välillä.

Pirjo Heilala
lehtori, opo

Lisätietoa liiketalouden tradenomin aikuiskoulutuksesta ja linkki kevään valintakoemateriaaliin löytyy Liiketoiminta Huittisten kotisivuilta osoitteesta: http://samk.fi/hakijat/amk-tutkinnot_aikuiskoulutus/liiketalous

HILL contributing international collaboration!

26.4.2012

The HILL concept proved out to be an effective way of hosting planning meetings in December-March when organising the Finnish-Russian Business Cooperation Practices Intensive Week taking place in St. Petersburg March 25 – 31. In-person meetings would have been impossible as the team members came from St.Petersburg and different regions of Finland. Using the HILL concept we could meet online face-to-face with integrated video and audio. Each group member could easily share his/her desktop when needed.


Near the entrance of the course place, St.Petersburg State Polytechnical University.

This intensive week has been organized already for four times, once a year. The FIRST network called West Finland FIRST 2011 – 2012 consists of four Finnish universities of applied sciences and two Finnish universities from Western Finland as well as 17 Russian universities. More information about FIRST (Finnish-Russian Student Exchange programme) and other international collaboration programs on www.cimo.fi -> programmes

19 Finnish and 19 Russian business and technology students of different universities learnt about Russian and Finnish cultural aspects related to cooperation; Russian and Finnish business practices in general, their similarities and differences as well as changes and current situation in business environment.

The week included lot of international networking in preparing the group assignments in Finnish-Russian multicultural teams, face-to-face and using eLearning tools (Moodle and Weebly.com). In addition, the Finnish students familiarized themselves with the Russian culture when making the pre-assignments and learning diaries afterwards to earn the 3 ects. Lectures, case studies, company excursions in St. Petersburg – an incredible amount of new experience and knowledge in only one week! See a group picture taken at a company visit and comments (in Finnish) of SAMK participants http://polyfonia.samk.fi/lehti/?p=969.

The week was hosted by St.Petersburg State Polytechnical University that has a status of a National Research University, and is a partner university of Satakunta University of Applied Sciences. http://www.spbstu-eng.ru/

The active members of the team were: Ms. Daria Kozlova, PhD, Dean Deputy of International Relations, International Graduate School of Management, SPbSPU; Ms. Taina Huhtinen, M.Sc., Senior Lecturer of Financial Management, Satakunta University of Applied Sciences; Mr. Mikel Garant, PhD, Docent of International Business, Tampere University of Applied Sciences; Ms. Marjo Arola, M.Sc., Coordinator of International Relations, Seinäjoki University of Applied Sciences and Ms. Riina Luttinen, B.Sc., Planning Officer of International Relations, Seinäjoki University of Applied Sciences.

Next year we hope to be able to organize an intensive week again, this time with focus on sustainable dimension in business cooperation. Got interested? Follow the electronic information boards in December – January!

More information e.g. (in Finnish):
http://www.cimo.fi/ajankohtaista/101/1/vaihdosta_duuniin_pietarissa
http://www.cimo.fi/nakokulmia/blogi

Taina Huhtinen
senior lecturer

P.S. During our stay in St.Petersburg I noticed e.g. the following topic in newspapers linked to Finland (free translation): “Angry Birds flying to the space (Kosmos) – The creator of Angry Birds, Peter Vesterbacka made the whole world exercise their brains.” (Metro News, March 29) and an article about “The Finnish way of walking with sticks” and its benefits. (Polezno dlja pensionera, A weekly newspaper for the pensioners of St.Petersburg, March 22-29)

Vuorovaikutus on viestintää

19.4.2012

Ihmisen perustarpeisiin kuuluu tarve olla vuorovaikutuksessa toisten kanssaihmisten kanssa. Erilaisten ajatusten, asioiden ja tietojen välittäminen toiselle osapuolelle on paitsi tarpeellista kasvumme ja kehittymisemme kannalta, myös kivaa. Vai miltä sinusta tuntuisi olla omien ajatusten kanssa aina vain yksin?

Vuorovaikuttamisen perusideana voidaan ajatella olevan se, että toinen osapuoli ymmärtää lähettämämme viestin. Jos haluamme kollegan ymmärtävän näkökulmamme on viisasta välittää oma viesti niin, että se on vastaanottavan osapuolen kannalta mahdollisimman helppotajuisesti ymmärrettävissä. Jostakin kumman syystä osa vuorovaikutustilanteista on kuitenkin kääntynyt päälaelleen. Välitämme viestiä eteenpäin sellaisena kuin me se ITSE parhaiten ymmärrämme ja unohdamme miettiä miten TOINEN sen parhaiten ymmärtäisi. Samoin ryhmässä toimimme helposti siten mikä on ITSELLEMME paras tapa toimia ja unohdamme helposti sen, miten TOISTEN olisi tilanteessa mahdollisimman helppo toimia.

Voin valaista asiaa helposti esimerkin avulla. Olipa kerran työpari, joka ei tuntunut löytävän yhteistä säveltä yhteisen projektin hoitamiseen. Toinen innostui helposti, teki nopeita päätelmiä ja puski asioita vauhdikkaasti eteenpäin. Toiselle sen sijaan oli tärkeää saada miettiä asioita rauhassa ja selvittää asioita yksityiskohtaisesti ennen päätösten tekemistä. Kyseessä olivat kaksi erilaisen värienergian henkilöä. Jotta tällaisesta työskentelystä saadaan tehokasta, molempien tulee MUKAUTTAA omaa toimintaansa paremmin toisen käyttäytymistyyliin sopivaksi. Se taas tarkoittaa omalle epämukavuusalueelle astumista, mutta onnistuu kyllä harjoittelun kautta.


”Keltainen” Jonna sai Huittisten seminaarin tunnelman vapautumaan räväkällä esiintymisellään.

Erilaisen vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen muotoja tarkasteltiin Huittisissa järjestetyssä seminaarissa perjantaina 13.4. Insights Discovery –oppimisjärjestelmän avulla. Kyseessä on Carl Jungin psykologiaan perustuva järjestelmä, joka tuo ihmisten välisen erilaisuuden esiin konkreettisen värimaailman avulla. Värienergiat ovat jaettu seuraaviin väreihin: tulenpunainen, auringonkeltainen, ruohonvihreä ja jäänsininen. Saadaksesi ymmärryksen erilaisten värienergia-ihmisten tyypillisimmistä käyttäytymistavoista, mieti hetki mitä adjektiiveja kyseiset värit tuovan mieleesi. Voimakas ja vahva? Pirteä ja iloinen? Tasapainoinen ja rauhallinen? Analyyttinen ja kylmä? Jos vastaat kyllä, olet oikeilla jäljillä.

Jokaisessa työyhteisössä ovat edustettuna kaikki värienergiat. Samoin jokaisessa meissä on jokaista värienergiaa, kysymys on vain siitä, mitkä värit ovat meissä hallitsevia. Tämä määrittää omaa ja työyhteisömme tapaa toimia ja vuorovaikuttaa. Kun jokainen ymmärtää oman värienergiansa, toiminnan mukauttaminen toisten toimintaan on huomattavasti helpompaa. Tätä kautta vuorovaikutus ja viestintä saavat myös uudenlaisen perspektiivin.

Värit ovat iloinen asia, ja niin oli myös tunnelma Huittisten seminaarissa!

Jonna Seppälä
Opettaja, akreditoitu Insinghts Discovery Finland -valmentaja

Joustava verkko-opetus avuksi tavoitteiden saavuttamisessa

11.4.2012

Koulutusta ei tulevaisuuden visioissa nähdä vain nuoruuteen kuuluvana vaan jatkuvana, elinikäisenä, kiinteästi koko elämään kuuluvana asiana. Osaamista päivitetään osaamispainotteisesti. Kysymys ei kuulukaan, mikä on tutkintosi, vaan mitä osaat ja miten osoitat osaamisesi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut lausunnoissaan koulutuksen suuntia tulevaisuuteen. Myös Elinkeinoelämän keskusliitto on linjannut koulutuksen roolia muutokseen vastattaessa. Ajatuksista voidaan kiteyttää, että menestyäkseen tulevaisuudessa osaamista pitää päivittää jatkuvasti muuttuvan työelämän vaatimusten mukaisesti, ja oppilaitosten pitää toimia asiakaslähtöisesti, verkostoituneesti, joustavasti
ja olla edelläkävijöitä.


HILL-palaverissa Timo Mattila, Katja Lempinen, Elina Laineenoja ja Kaija Kalliolevo
13 verkko-osallistujan kanssa.

Yhteistyökumppaneidemme IBM:n ja Ciscon kanssa olemme kehittäneet lähiopetukseen interaktiivisen luentojärjestelmän HILL, jossa opettajan ja opiskelijan vuorovaikutus säilyy muuttumattomana ja jossa opiskelijoiden välinen vuorovaikutus on mahdollinen luokkatilanteen tavoin. Nyt maailman kaksi ensimmäistä HILLiä on SAMK Huittisten toimipisteessä toteuttamassa asiakkaidemme tavoitteita:

  • päivittää osaamista
  • hankkia uutta osaamista
  • suorittaa korkeakoulututkinto

SAMK Huittisten toimipisteessä oppiminen ja ohjaus toteutetaan nykyisin verkossa
85–90 %:sesti, ja lähiopetusta tapahtuu 2–4 perjantaina tai/ja lauantaina kuukaudessa.

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnossa Huittisissa voi valita seuraavista suuntautumisvaihtoehdoista:

  • yritysjuridiikka (oikeustradenomi)
  • julkishallinto
  • rahoitus
  • liiketoimintaosaaminen

Opiskelija voi tulla mukaan yksittäisille opintojaksoille avoimen ammattikorkeakoulun kautta ja aloittaa opiskelun viisi kertaa vuodessa alkavilla jaksoilla tai valintakokeen kautta kaksi kertaa vuodessa tutkinto-opiskelijaksi.

Huittisten toimipisteessä on jo nyt 400 aikuisopiskelijaa oppimassa ja toteuttamassa tavoitteitaan!

Timo Mattila
koulutusjohtaja

HILL vakiintuneeseen käyttöön osaksi verkko-opetusta

30.3.2012

Mikä ihmeen HILL?

HILL-konsepti on yhdistelmä erilaisia teknologioita sekä Liiketoiminta Huittisten aikuis- ja verkko-opetuksessa kehitettyjä toimintatapoja ja -kulttuuria. Teknologia on kehitetty yhdessä SAMK tietohallinnon sekä ennakkoluulottomien yhteistyökumppaneiden IBM:n ja Ciscon kanssa.

Yhteistyökumppanit HILLin lähteillä.
Yhteistyökumppanit tutustumassa HILL-järjestelmään. Edessä: Tiina Asikainen (IBM), Rasmus Almqvist (Cisco) ja Anne Sjöroos (IBM). Takana SAMK Liiketoiminta Huittisten väkeä Antti Suonpää, Timo Mattila sekä Jari Suvila.

HILL on luotu SAMK Liiketoiminta Huittisten tarpeeseen luomaan opiskelijalle aidon läsnäolontunteen opetustapahtumassa ilman, että osallistuja on itse fyysisesti paikalla. HILL on jo nyt näyttänyt kykynsä ja tarpeensa toiminnassamme.

Parhaana mittarina järjestelmän hyödyistä voidaan pitää sitä innokkuutta, joka henkilökunnan ja aikuisopiskelijoiden keskuudessa on käyttää HILLiä. Kahdesta HILL-järjestelmästä huolimatta on tullut tilanteita, joissa olemme joutuneet myymään ”ei oota”. Tämä taas on johtanut siihen, että kalenterivarauksia on tehty aina syksylle saakka.

Teksas Huittisissa ja Huittinen Teksasissa

HILL-käyttökokemuksia on kertynyt jo useiden satojen tuntien osalta, ja tämä kaikki on tuonut HILLille positiivista palautetta. Opetuksen vallatessa ”HILL-resurssia”, olemme miettineet uusia käyttökohteita HILLin käytölle. Olemme todenneet, että järjestelmän käytölle ei löydy helposti rajoja, tarvitaan vain mielikuvitusta. Onko sitten joitakin esteitä, mihin HILL ei sovellu? Ei oikeastaan, mutta mukavuuskynnys joudutaan ylittämään erään opintojakson puitteissa. Opintojaksolla ollaan tiiviissä yhteistyössä USA, Kansas, Washburn Universityyn. Yhteydenpito alkaa meillä vasta kello 17.00 koska Kansasissa kello on silloin vasta aamuyhdeksän, aikaeron ollessa kahdeksan tuntia.

Jari Suvila
järjestelmäasiantuntija

Arkistot