Ryhmätyöskentelyssä opiskelijat yhdistävät taitonsa

Hyvässä oppimisyhteisössä näkyy yhdessä tekemisen ja oppimisen into ja ilo.  Tämä näkyy sekä opiskelijoissa että opettajissa. Miten tähän päästään?

Meillä Kuninkaisissa oppimisyhteisön kehittämisen lähtökohtana ovat asiakkaiden eli opiskelijoiden tarpeet. Siksi opintojaksopalautteet ja vuosittain opiskelijoille ja opettajille tehtävät laajemmat kyselyt ovat erityisen tärkeitä. Samoin opiskelijaprofiilin tuntemus auttaa merkittävästi opetuksen suunnittelussa. Lähtökohtana ovat aikuisopiskelijan mahdollisuudet opiskella työn ohella. Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys National Qualifications Framework (NQF) puolestaan määrittelee valmistuvan opiskelijan osaamisen tason, joka ammattikorkeakoulussa on NQF6. Opetus toteutetaan verkko-opetuksena.

Tietojen jakamiseen luento on edelleen hyvä väline. Sen sijaan ryhmätyömuodot toimivat paremmin annetun tiedon muistiin painamisessa, asioiden monitahoisessa pohdinnassa ja erilaisten näkökulmien esiin saamisessa. Ryhmätyömuotoja ovat muun muassa projektityö, ryhmätyö, tiimityö, porinaryhmät, parityöskentely ja aivoriihi.

SAMK_ryhmatyo

Ryhmänä pidetään joukkoa ihmisiä, joilla on yhteinen tavoite ja jotka tuntevat kuuluvansa yhteen. Tiimin jäsenet jakavat tietyt taidot ja ammatillisen osaamisalueen ja he oppivat yhdessä ja kehittävät yhteisiä käytänteitä. Tiimi on ryhmä ihmisiä, joilla on toisiaan täydentäviä taitoja, jotka ovat sitoutuneet keskinäiseen vuorovaikutukseen ja tiedon jakamiseen, yhteisiin suoritustavoitteisiin ja yhteiseen toimintamalliin, ja jotka pitävät itseään yhteisvastuussa suorituksistaan.

Ihmisten erilaisuus ryhmätyön rikkaus

Jotta ryhmä toimisi mahdollisimman hyvin, sen jäsenten tulisi olla erilaisia ja osata erilaisia asioita. Ryhmätyöskentelyn rikkaus onkin ihmisten erilaisuus. Hyvin toimivassa ryhmässä tarvitaan ihmisiä joilla on erilaisten tietojen ja taitojen lisäksi erilaisia luontaisia ominaisuuksia, kuten keksijä, tiedustelija, tekijä, takoja, viimeistelijä, arvioija, diplomaatti ja kokoaja. Kaikkia näitä ei varmasti löydy kaikkiin ryhmiin, onneksi samassakin ihmisessä löytyy monia erilaisia ominaisuuksia. Työyhteisö etsii koko ajan rajoja. Uudet ideat haastavat vanhat. Kun yhteisön pelisäännöt sovitaan, päästään toimimaan jäsenten erilaisuudesta syntyvällä uudella alueella.

Ryhmätyöskentely etenee erilaisten vaiheiden kautta, kuten muodostusvaihe, kuohuntavaihe, sopimisvaihe ja hyvän toiminnan vaihe. Ryhmän ohjaajan tulee huolehtia, että ryhmä siirtyy luontevasti vaiheesta toiseen, ryhmän jäsenet sitoutuvat tehtävään ja muodostuvat innostuneeksi joukkueeksi, jossa jokainen tekee oman osuutensa ja kantaa vastuun toisten ja koko ryhmän menestyksestä. Ryhmän jäsenten vuorovaikutuksen tulee olla avointa, monipuolisista ja rakentavaa. Kaikki ryhmän jäseniä kuunnellaan ja rohkaistaan osallistumaan. Päätöksissä pyritään yksimielisyyteen. Ryhmän jäsenet pystyvät antamaan ja vastaanottamaan palautetta ja oppimaan siitä.

Ryhmätyön kesto vaikuttaa paljon sen toimintaan, sitoutumisen asteeseen ja tuloksiinkin. Opiskelijoiden ryhmät useasti kestävät vain yhden tehtävän tai opintojakson ajan. Opettajien yhteisö on pysyvämpi tiimi. Kehittyäkseen hyväksi tiimiksi ryhmä tarvitsee kuitenkin riittävästi aikaa. Tiimin jäsenten tulee oppia tuntemaan sekä omat että tiimin toisten jäsenten työskentelytavat ja vuorovaikutus- ja puolustautumistyylit. Tiimillä täytyy olla selkeä tehtävä, johon sen jäsenet voivat sitoutua. Organisaation tulee tarjota riittävät resurssit, jotta tehtävästä voi suoriutua.

Seppo Anttila
Tiimivastaava
Liiketalous, aikuiset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *