Työelämä tarvitsee johtamisen asiantuntijoita

Uralla eteneminen tarkoittaa monessa tapauksessa siirtymistä tehtäviin, joissa johdetaan joko asioita ja ihmisiä. Johtamistaitojen kehittäminen on välttämätöntä uralla etenemisen kannalta. Yhtä tärkeää on panostaa organisaatioiden kehittämiskohteiden tunnistamiseen ja kehittämismenetelmien tuntemukseen.


Koulutuksen kehityttävä työn muutoksen mukana

Työn tekemisen tapojen monipuolistuessa ja niihin kytkettävien teknologisten ratkaisujen kehittyessä myös koulutuksen tulee kehittyä. Myös SAMKin Johtaminen ja palveluliiketoiminta, ylempi AMK -tutkinnon sisältöjä on uudistettu vastaamaan työelämän tulevia tarpeita. Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan syksyllä 2021 aloittavien opiskelijoiden opinnoissa ja siihen haetaan yhteishaussa keväällä 2021.

Mies työskentelemässä kannettavan tietokoneen kanssa joen varressa.
Digitalisaation sekä ajasta ja paikasta riippumattoman työskentelyn lisääntyminen on yksi työelämään liittyvistä keskeisistä muutostrendeistä.

Työelämän näkökulmasta ylempi AMK -tutkinnossa on keskeistä johtamisosaamisen syventäminen ja oman asiantuntijuuden kehittäminen suuntautumisopinnoilla. Koulutuksen alussa luodaan yhteinen pohja yhteisten ammattiopintojen avulla. Niissä keskitytään ihmisten johtamisen perusteemoihin, kuten muutos- ja henkilöstöjohtamiseen, itsensä johtamiseen sekä lisäksi päivitetään digitalisaatio-osaamista.

Osaamista syvennetään suuntautumisten ammattiopinnoissa ja vaihtoehtoja on jatkossa kolme: digitalisaatio ja johtaminen, johtamisosaaminen sekä oikeudellinen osaaminen.

Jokainen tutkinnon suorittanut on asiantuntija sekä johtamisen yleisten ulottuvuuksien osalta että digitalisaation, johtamisen tai oikeudellisen osaamisen erityiskysymyksissä.

Nainen kannattavan tietokoneen kanssa istumassa.
Työnkuvat ja urat monipuolistuvat tulevaisuudessa entisestään, ja tämä vaatii myös opinnoilta notkeutta.

Digitalisaation kehittyminen uudistaa myös johtamista

Uutena suuntautumisena alkava digitalisaatio ja johtaminen antaa opiskelijalle tiedot ja taidot työelämän modernien työkalujen, kuten automaation ja ohjelmistorobotiikan hyödyntämiseen omassa johtamisessaan. Suuntautumisen opiskelijat voivat toimia tehtävissä, joiden tavoitteena on liiketoiminnan uudistaminen, uusien toimintojen kehittäminen ja uusien tietojärjestelmien käyttöönotto.

Nuori mieshenkilö suolajasit kasvoillaan.
Työn tekeminen ja sen johtaminen on muuttumassa perusteellisesti, sillä uusia digitaalisia ratkaisuja tulee markkinoille kiihtyvällä tahdilla.

Teksti: Lehtori Kimmo Kallama

Kuvat: Pixabay ja SAMK kuvapankki, kuvaaja Veera Korhonen (keskimmäinen kuva)

 

Hakuinfo ja lisätietoja koulutuksesta:

Johtaminen ja palveluliiketoiminta on mukana yhteishaussa 17.-31.3.2021 (valintakurssi-ilmoittautuminen 10.3.-7.4.2021). Lisätiedot: https://www.samk.fi/opiskelu/hae-opiskelijaksi/ylempi-amk-tutkinto-master/

Koulutukseen sisältyy kontaktiopetusta noin kaksi kertaa kuussa ensimmäisten 1,5 lukuvuoden aikana. Osallistuminen voi tapahtua joustavasti joko fyysisesti tai verkossa. Lisäksi opinnot sisältävät ryhmässä työskentelyä eri oppimistehtävien parissa sekä itsenäistä työskentelyä. Itsenäinen työskentely korostuu laajassa opinnäytetyössä, joka on tutkimuksellinen työelämän kehittämistehtävä ja joka pyritään toteuttamaan omaan työnantajaorganisaatioon.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.