Vuorovaikutus on viestintää

Ihmisen perustarpeisiin kuuluu tarve olla vuorovaikutuksessa toisten kanssaihmisten kanssa. Erilaisten ajatusten, asioiden ja tietojen välittäminen toiselle osapuolelle on paitsi tarpeellista kasvumme ja kehittymisemme kannalta, myös kivaa. Vai miltä sinusta tuntuisi olla omien ajatusten kanssa aina vain yksin?

Vuorovaikuttamisen perusideana voidaan ajatella olevan se, että toinen osapuoli ymmärtää lähettämämme viestin. Jos haluamme kollegan ymmärtävän näkökulmamme on viisasta välittää oma viesti niin, että se on vastaanottavan osapuolen kannalta mahdollisimman helppotajuisesti ymmärrettävissä. Jostakin kumman syystä osa vuorovaikutustilanteista on kuitenkin kääntynyt päälaelleen. Välitämme viestiä eteenpäin sellaisena kuin me se ITSE parhaiten ymmärrämme ja unohdamme miettiä miten TOINEN sen parhaiten ymmärtäisi. Samoin ryhmässä toimimme helposti siten mikä on ITSELLEMME paras tapa toimia ja unohdamme helposti sen, miten TOISTEN olisi tilanteessa mahdollisimman helppo toimia.

Voin valaista asiaa helposti esimerkin avulla. Olipa kerran työpari, joka ei tuntunut löytävän yhteistä säveltä yhteisen projektin hoitamiseen. Toinen innostui helposti, teki nopeita päätelmiä ja puski asioita vauhdikkaasti eteenpäin. Toiselle sen sijaan oli tärkeää saada miettiä asioita rauhassa ja selvittää asioita yksityiskohtaisesti ennen päätösten tekemistä. Kyseessä olivat kaksi erilaisen värienergian henkilöä. Jotta tällaisesta työskentelystä saadaan tehokasta, molempien tulee MUKAUTTAA omaa toimintaansa paremmin toisen käyttäytymistyyliin sopivaksi. Se taas tarkoittaa omalle epämukavuusalueelle astumista, mutta onnistuu kyllä harjoittelun kautta.


”Keltainen” Jonna sai Huittisten seminaarin tunnelman vapautumaan räväkällä esiintymisellään.

Erilaisen vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen muotoja tarkasteltiin Huittisissa järjestetyssä seminaarissa perjantaina 13.4. Insights Discovery –oppimisjärjestelmän avulla. Kyseessä on Carl Jungin psykologiaan perustuva järjestelmä, joka tuo ihmisten välisen erilaisuuden esiin konkreettisen värimaailman avulla. Värienergiat ovat jaettu seuraaviin väreihin: tulenpunainen, auringonkeltainen, ruohonvihreä ja jäänsininen. Saadaksesi ymmärryksen erilaisten värienergia-ihmisten tyypillisimmistä käyttäytymistavoista, mieti hetki mitä adjektiiveja kyseiset värit tuovan mieleesi. Voimakas ja vahva? Pirteä ja iloinen? Tasapainoinen ja rauhallinen? Analyyttinen ja kylmä? Jos vastaat kyllä, olet oikeilla jäljillä.

Jokaisessa työyhteisössä ovat edustettuna kaikki värienergiat. Samoin jokaisessa meissä on jokaista värienergiaa, kysymys on vain siitä, mitkä värit ovat meissä hallitsevia. Tämä määrittää omaa ja työyhteisömme tapaa toimia ja vuorovaikuttaa. Kun jokainen ymmärtää oman värienergiansa, toiminnan mukauttaminen toisten toimintaan on huomattavasti helpompaa. Tätä kautta vuorovaikutus ja viestintä saavat myös uudenlaisen perspektiivin.

Värit ovat iloinen asia, ja niin oli myös tunnelma Huittisten seminaarissa!

Jonna Seppälä
Opettaja, akreditoitu Insinghts Discovery Finland -valmentaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *